Adatkezelési tájékoztató

Magyarországon közvetlenül alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) rendelete (a továbbiakban: GDPR). A LiliomHáz Főzőiskola, mint adatkezelő (székhely: 3000 Hatvan, Horváth M. út 110., a továbbiakban: (Adatkezelő) aGDPR és a magyar jogszabályok alapján, a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően, kezeli – gyűjti, tárolja, használja, továbbítja, adja át – ügyfelei személyes adatait.

Az adatkezelő kijelenti, hogy a jelen Tájékoztató megfelel a hatályos adatvédelmi szabályoknak, hatálya alá tartozik az Adatkezelő által végzett valamennyi adatkezelési tevékenység, valamint személyes adat.

A tájékoztató célja, hogy ismertesse a LiliomHáz Főzőiskola által kezelt és feldolgozott személyes adatok felhasználásának célját, az alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Vállalkozás adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az adatkezelő alapadatai, elérhetőségei:

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során jogszerűen és tisztességesen, az érintettek számára átlátható módon jár el. A jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza azon egyértelmű és jogszerű célokat, amelyeket az adatkezelés érint.

Az adatkezelés célja, az általunk szervezett eseményekre, rendezvényekre történő jelentkezés, mely történhet a www.liliomhazfozoiskola.hu web oldalán létrejött jelentkezés alkalmával, telefonon és személyesen. A rögzített adatok alapján, szükség esetén kapcsolatfelvétel történhet az eseményre/rendezvényre jelentkezőkkel a rendezvén lebonyolítása kapcsán, továbbá az itt megadott adatok felhasználásra kerülhetnek a számla kiállításánál.
Az adatkezelés kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célok elérése érdekében az Adatkezelő működéséhez kapcsolódó adatok tekintetében, a szükséges mértékben történik.
A személyes adatok a GDPR értelmében folyamatosan naprakészek, a pontatlan személyes adatokat az Adatkezelő – a kezeléséhez fűződő cél szerint – haladéktalanul helyesbíti, vagy törli.
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott a személyes adatokat csak a működésével összefüggő adatkezelési célok eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja.

Az adatkezelés oly módon történik, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedésekkel biztosított legyen a személyes adatok biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.
A LiliomHáz Főzőiskola által kezelt adatok köre:
A jelentkező:

Az átutalással teljesített részvételi díjak esetében az érintett banki adatai (bankszámlaszáma) az Adatkezelő tudomására juthatnak, azonban azt rendszereiben nem rögzíti, azon adatkezelést nem végez.

A személyes adatokat az adott esemény lebonyolítását követő 1 év múlva töröljük.
A könyvelési rendszerben, illetve számlákon rögzített személyes adatok az adott számlát is tartalmazó számviteli beszámoló elkészítését követő 8. évben kerülnek megsemmisítésre.

A kurzusokra történő jelentkezések során megadott személyes adatokat a Vállalkozó kizárólag az ügyfelei által igényelt szolgáltatások teljesítéséhez, az ügyfél tájékoztatásának céljából használja fel.
A Vállalkozó gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, a tárolt adatok védelméről, és megakadályozza annak jogosulatlan használatát.
A Vállalkozó garantálja, hogy az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél részére nem adja át.

Weboldalunkat a Google Analytics sütikkel elemezzük, hogy portálunkat a látogatói szokásoknak megfelelően fejleszteni és javítani tudjuk.
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segíti vállalkozásunkat, hogy pontosabb képet kapjunk a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy látogatóink személyes adatait rögzítenénk.

A Google Analytics nem gyűjt olyan információt, mellyel az egyes látogatók beazonosíthatóak lennének, a látogatók személyes adatainak figyelmen kívül hagyásával az alábbi adatokat kerülnek aggregáltan feldolgozásra:

A LiliomHáz Főzőiskola web oldalán történő böngészés során más típusú süti (cookie) nem kerül létrehozásra és tárolásra.

© 2020 LiLiomHáz Főzőiskola és Alkotóműhely